Familjehem

Allmänt

Genom en liten verksamhet, hög tillgänglighet och nära samarbete med våra familjer så kan vi erbjuda ett gott stöd i pågående uppdrag. Utifrån vilka behov som finns hos den unge väljs placeringsform och därmed frekvensen i stödet till familjen och den unge. Generellt har våra familjehem möjlighet att ta emot barn och ungdomar med mer omfattande problem och som kräver en större insats från hemmen då de erhåller ett tätt stöd.

Samtliga av våra familjehem utreds enligt de krav som ställs i handboken från Socialstyrelsen, 2012 “Barn och unga i familjehem och HVB”. Vi uppdaterar utredningen inför varje ny placering och minst en gång per år. Familjehemmen utbildas i “Ett hem att växa i” (utbildning för familjehem, Socialstyrelsen).

Jour/akut

Ibland behöver en placering av olika anledningar ske snabbt. NEB-Teamet har familjer som har möjlighet att ta emot akut. Möjlighet finns också för dem att ta emot kortare placeringar i avvaktan på annan lösning.


Konsulentstödda familjehem

Varje familjehem har en konsulent som de har tät kontakt med. Konsulenterna hos NEB-Teamet har socionomexamen eller likvärdig utbildning samt mångårig erfarenhet av arbete med familjehemsvård. I stödet till familjehemmen ingår att stödja familjehemmen i den process de befinner sig i genom att arbeta mot uppsatta mål och till viss del som konsulent ha en konstruktiv arbetsledande funktion. Konsulenten har som uppgift att se lösningar och tillsammans med familjehemmet hitta strategier och verktyg som kan vara behjälpliga i att nå uppsatta mål.
Våra konsulenter träffar kontinuerligt utifrån behov familjehemmen för att ge dem stöd och vägledning i pågående uppdrag. Utöver stöd av konsulent träffas fler familjehem tillsammans personal kontinuerligt för familjehemsträffar/fortbildning/information. Samtliga familjehem ska delta i extern handledning med leg. Psykoterapeut.


Kraftigt förstärkta familjehem

I dessa familjer kan NEB-Teamet ta emot uppdrag med högre vårdtyngd. En placering i ett kraftigt förstärkt familjehem kan ses som ett alternativ till HVB-placering eller institutionsvård.

I ett kraftigt förstärkt familjehem finns alltid en familjehemsförälder hemma på heltid. Liksom de traditionella familjehemmen har även dessa familjer ett omfattande stöd i grunden genom konsulent. Den främsta skillnaden i ett kraftigt förstärkt familjehem är intensiteten i stödet samt att stödet även omfattar den placerade individen. Familjehemmen har sin konsulent och den placerade individen en utsedd kontaktperson som stödjer denne i olika områden utifrån vilka behov som finns. Vid behov tillsätts även externa aktörer för behandlande insatser.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Neb teamet är rikstäckande i orter som: BoråsBorlängeDalarnaFalunGöteborgJönköpingLidköpingLinköpingLundMalmöNärkeNorrköpingÖrebroÖstergötlandSkåneSkövdeSmålandTrollhättanUddevallaUpplands länUppsalaVästeråsVästmanlands länVästra GötalandStockholmGöteborgBoråsKungsbackaUddevalla

Familjehem

Intresseanmälan

    Vuxna i hushållet

    Hemmaboende barn