Referenser

NEB-Teamet är mycket flexibla, lösningsfokuserade och tillgängliga. Det kan exempelvis handla om att kunna agera akut då vi behöver snabb hjälp eller ordna med transport då vi själva inte har möjlighet. 

 Månadsrapporter och information om saker som händer i ärendet i övrigt är informativa och tydliga. De tar kontakt med oss så snart det är nödvändigt med kontakt, exempelvis vid akuta händelser men löser även saker själva som inte kräver att vi som beställt insatsen ska involveras. 

Min upplevelse är att matchning i familjehemsvård varit bra. Vad gäller stödboende har vi även där positiva erfarenheter gällande det arbete de gör med ungdomarna.
Johan Andersson 1:e socialsekreterare Myndighet barn och ungdom Norrköpings kommun
Vi har ett mycket gott samarbete överlag. Jag tycker att NEB-Teamets har ett lösningsfokus som sticker ut genom att hitta nya vägar och lösningar samt att inte ge upp på barnen utan i stället se till att hitta, ibland lite udda, lösningar. Vidare ger NEB-Teamet inte upp utan bygger på med resurser som krävs i det individuella ärendet. NEB-Teamet är tillgängliga och samarbetsvilliga. Finns det något som ni tycker sticker ut i NEB-Teamets sätt att arbeta? Att inte ge upp, att bygga på med det som krävs i det individuella ärendet, att vara tillgängliga och samarbetsvilliga.
Anna-Karin Ödbrant Enhetschef, Trollhättan
Det jag uppskattar hos NEB-Teamet är att ni har kompetens för att möta en bred målgrupp, har flexibla lösningar; är bra att samverka med och att ni jobbar för att klienterna ska ta nästa steg och gå vidare ut i självständighet.
Tina Törnqvist Resurskoordinator Avdelningen för rekrytering och matchning Linköpings kommun
Jag har haft flera olika placeringar inom NEB- Teamet och tycker att de alltid har hittat lösningar som är skräddarsydda efter ungdomar med olika behov. De är alltid flexibla, tillmötesgående och har en bred kompetens inom verksamheten som gör att ungdomarna ges rätt stöd. De lyckas alltid skapa en god relation till ungdomarna och har en god kommunikation samt ett gott samarbete med handläggande socialsekreterare.
Emma Mählman Socialsekreterare ungdom Linköping