Familjehem Uddevalla

Att vara Jour-/familjehem är många gånger en utmaning men utifrån vad de som varit det en längre tid beskriver så ger det även något tillbaks. Utifrån att uppdraget som jour och familjehem är komplext och påverkar hela familjens situation så vill vi inom NEB-Teamet erbjuda ett tätt och flexibelt stöd både utifrån våra familjer behov men också utifrån den placerade individens behov.

Allmänt om oss

Genom en liten verksamhet, hög tillgänglighet och nära samarbete med våra familjer så kan vi erbjuda ett gott stöd i pågående uppdrag. Utifrån vilka behov som finns hos den unge väljs placeringsform och därmed frekvensen i stödet till familjen och den unge. Generellt har våra familjehem möjlighet att ta emot barn och ungdomar med mer omfattande problem och som kräver en större insats från hemmen då de erhåller ett tätt stöd.

Vill du bli familjehem i Uddevalla?

Vi erbjuder:

  • Konsulentstöd
  • Tillgång till personal dygnet runt
  • Kontaktmannaskap
  • Avlastning
  • Extern handledning
  • Utbildning
  • Familjehemsträffar
  • Fördelaktig ersättning

Det är olika individer som är i behov av att placeras i Jour-/familjehem och därför krävs också olika typer av familjer. Du kan vara ensamstående, leva tillsammans med någon, bo på landet eller i stan. Utifrån vad du har för erfarenhet och önskemål så pratar vi oss samman vilken typ av individ som bäst skulle passa hos dig/Er. Detta med beaktande ålder, kön, problematik och behov. Har du tidigare erfarenhet av barn och ungdomar genom eget föräldraskap, arbete eller tidigare uppdrag är det ett plus. Vidare fördelaktigt men inte ett krav om du har kännedom om barns utveckling, anknytningsmönster och NPF-diagnoser.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli jour & familjehem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om familjehem

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Familjehem Uddevalla
Innehållsförteckning