Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg i jour-familjehem och stödboende. NEB-Teamet står för flexibilitet, individuella lösningar och därigenom skapas unika möjligheter för individen. Vi vill vara en verksamhet som utför sina uppdrag med kvalité istället för kvantitet. Målgruppen är individer med socialproblematik.

Tanken är att det ska finnas en möjlighet att under hela vårdkedjan få sina behov tillgodosedda genom en och samma verksamhet.