Bli stödfamilj Kungsbacka

När ni ansöker om att bli stödfamilj Kungsbacka genomför vi intervjuer för att lära oss om er vana av tonåringars mognad. Efter ett godtagande ska ni gå en utbildning för att bli godkända av Socialtjänsten. Därefter kan ni få ett uppdrag, givet att någon med stödbehov matchar er profil.

Ansök om att bli stödfamilj Kungsbacka

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli familjehem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om familjehem.

Eftersom de ungdomar som vi placerar i ett familjehem har olika behov behöver vi på NEB-teamet också familjehem med olika typer av livssituationer och bakgrunder. Bland annat är våra familjer stadsbor och boende på mindre orter, ensamstående och par.

Både lättare och svårare problem tar våra familjer hand om och våra familjehem tar bara emot placeringar genom NEB-teamet.

Några av våra familjer tar emot akuta eller tillfälliga placeringar. Hos dessa familjer finns alltid en vuxen hemma på heltid. Vissa av dessa placeringar leder sedan vidare till permanenta placeringar.

Vi anpassar alla placeringar till varje ung person som behöver stöd. Det kan till exempel handla om att anpassa tiden för stödet eller formen för boendet.

Om oss

På NEB-teamet har vi sociologer med lång erfarenhet som stöttar och ger råd till våra familjehem. Våra konsulters uppdrag är ge råd om hemvård och att stötta i pågående förlopp. Därtill utarbetar de strategier tillsammans med familjehemmen för att uppnå framtagna målsättningar. Vidare har familjehemmen fortlöpande sessioner med personalen på NEB-teamet och med psykoterapeuter. Likaledes arrangerar vi stödmöten där olika familjehem utbyta erfarenheter och råd.

Vi på NEB-teamet finns tillgängliga för våra familjehem dygnet runt, för stödsamtal, rådgivning eller annan hjälp.

På NEB-teamet har vi också familjehem som är kompetenta att ta emot uppdrag med en tyngre omsorgsbörda, vilket kan ses som ett alternativ till institutionell vård. Även här finns alltid en vuxen hemma. Skillnaden mellan dessa hem och andra är att dessa familjehem får konsulthjälp oftare samt att den ungdom som vi placerar får ett mer genomgripande stöd. Detta stöd anpassar vi alltid till den individ som har placerats i vårt familjehem. Därutöver tar vi hjälp av externa behandlare för att hjälpa den placerade.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Bli stödfamilj Kungsbacka
Innehållsförteckning