Vi erbjuder

– Konsulentstödda jour-familjehem (pojkar flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)

– Kraftigt förstärka jour-familjehem (pojkar, flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)

– Förstärkt och flexibelt stödboende i form av boende i lägenhet med individuellt anpassat stöd.

NEB teamet har möjlighet att ta emot uppdrag med varierande vårdtyngd. I de ärenden där vårdtyngden bedöms högre, där den placerade har en mer omfattande problematik så har NEB teamet möjlighet att tillsätta extra resurser från den egna personalgruppen eller då det handlar om behandling externa aktörer som ytterligare komplement för att tillgodose individens behov.