Tillstånd & tillsyn

Vi har godkänt tillstånd att bedriva konsulenstödd familjehemsverksamhet samt stödboende verksamhet genom IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vid samtliga tillsyner har IVO inte haft något att anmärka på.