bli familjehem

JOUR OCH FAMILJEHEM SÖKES!

Vi söker er som har tid, engagemang och ledigt rum hemma. Kan tänka sig ta emot barn och/eller tonåringar som behöver ett tryggt hem att växa upp i.

Det finns barn och ungdomar som av olika orsaker inte kan bo i sin egen familj för en tid eller under många år. Orsaken till att de inte kan bo hemma kan vara många och olika. Ibland beror det på svårigheter hos föräldrar, i andra fall svårigheter hos individen själv eller en kombination.

Genom en liten verksamhet, hög tillgänglighet och nära samarbete med våra familjer så kan vi erbjuda ett gott stöd i pågående uppdrag.

  • Konsulentstöd
  • Tillgång till personal dygnet runt
  • Kontaktmannaskap
  • Extern handledning
  • Utbildning
  • Familjehemsträffar

Aktuellt just nu


Om NEB Teamet

Bakgrund

NEB-Teamet startades i januari 2012 utifrån en syn och tanke att det finns individer som behöver skräddarsydda insatser. Vi ser alla individer som unika och så också dess problematik och behov av anpassade stöd- och omsorgsinsatser.

Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg i familjehem, lägenheter eller eget boende. NEB-Teamet står för flexibilitet, individuella lösningar och därigenom skapas unika möjligheter för individen. Vi vill vara en verksamhet som utför sina uppdrag med kvalité istället för kvantitet. Målgruppen är individer med socialproblematik. NEB-Teamet har i sin verksamhet i olika delar.

Tanken är att det ska finnas en möjlighet att under hela vårdkedjan få sina behov tillgodosedda genom en och samma verksamhet.

Vi erbjuder:

– Konsulentstödda familjehem (pojkar flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)

– Kraftigt förstärka familjehem (pojkar, flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)

– Stöd och boende i form av träningslägenheter, utsluss-lägenheter, boende för jour/akut/skydd

NEB teamet har möjlighet att ta emot uppdrag med varierande vårdtyngd. I de ärenden där vårdtyngden bedöms högre, där den placerade har en mer omfattande problematik så har NEB teamet möjlighet att tillsätta extra resurser från den egna personalgruppen eller då det handlar om behandling externa aktörer som ytterligare komplement för att tillgodose individens behov.

Geografi

Vi är rikstäckande.

Personal

I vår personalgrupp finns: sjuksköterska, socionom, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulent, samt beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Samtliga har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen. Vid behov har vi upparbetade samarbeten med psykolog, terapeut och läkare.