Personal

I vår personalgrupp finns: sjuksköterska, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulent, familjebehandlare, skyddskonsulent samt beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Samtliga har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen. Vid behov har vi upparbetade samarbeten med psykolog, terapeut och läkare.