Stödfamilj Närke

För att bli stödfamilj Närke behöver du ha ett stort intresse för att hjälpa en individ i behov av stöd. Exempelvis kan det röra sig om att ett emotionellt stöd eller att hjälpa till med kontakter med skola och vårdinstanser. Ävenså behöver ni ha ett tryggt hem med ordnad tillvaro. Slutligen behöver ni såklart ha plats för den person som kommer at bo hos er.

En stödfamilj, eller ett familjehem, är detsamma som förr benämndes fosterhem. Dit kommer ett barn eller en ungdom som socialtjänsten anser behöver ett bättre hem än sitt ursprungliga. Ändamålet är att, ihop med släkt, andra berörda och socialtjänsten, säkerställa att en individs behov blir tillfredsställda.

När ni lägger in en ansökan om att bli stödfamilj så genomför vi intervjuer för att lära känna er. Bland annat tittar vi på vilken erfarenhet av ungdomars utveckling ni har sedan tidigare. När vi har godkänt er får nig genomgå en utbildning för att bli godtagna av Socialtjänsten. Därefter kan ni få ett uppdrag, förutsatt någon med stödbehov matchar er profil.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli familjehem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om familjehem.

Stödfamilj Närke med NEB-teamet

NEB-teamet är ett litet företag som samarbetar nära våra familjer. Likaså går vi i god för att våra familjehem handhar en omvårdnad av bästa kvalitet. Dessutom är vi ständigt disponibla för hjälp och frågor.

De som arbetar hos oss är sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter och friskvårdskonsulenter. Dessutom har vi beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Vidare har vi samarbeten med läkare, terapeuter och psykologer.

I vår tar vi även hand om ungdomar som annars skulle hamna i institutionell vård. När det gäller dessa placeringar finns ständigt en vuxen närvarande i hemmet. Därtill har dessa hem ofta konsulthjälp. Dessutom får den placerade ungdomen ett genomgripande och kontinuerligt stöd. Likaså anpassar vi alltid detta stöd till individen i behov av stöd. Om behov finns tar vi också in externa behandlare för att hjälpa den placerade.

Såvida du vill bli stödfamilj så ska du veta att det är ett välgörande åliggande som både fordrar ett stort engagemang och ger mycket tillbaka. Nämligen kommer du att hjälpa någon som du kan göra skillnad för. Härjämte ska du att vi på NEB-teamet alltid finns nära till hands för stöd, råd och hjälp.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Stödfamilj Närke
Innehållsförteckning