Stödfamilj ersättning

NEB-Teamet startades i januari 2012 utifrån en syn och tanke att det finns individer som behöver skräddarsydda insatser. Vi ser alla individer som unika och så också dess problematik och behov av anpassade stöd- och omsorgsinsatser.

Vad får man för stödfamilj ersättning när man arbetar för NEB-teamet?

Det finns två typer av stödfamilj ersättning. Om du är hemma på heltid för att ta hand om en placerad ungdom får du 1 120 kronor per dag i omkostnadsersättning. Detta är till för att täcka nya omkostnader i samband med placeringen. Denna ersättning ska också täcka barnbidrag eller studiebidrag. Om du däremot tar hand om en ungdom som tillåter dig att sköta ett arbete får du 670 kronor per dag. Dessa ersättningar är lön som du skattar på.

Utöver dessa ersättningar får du skattefria ersättningar som ska täcka den placerade individens kostnader för livsuppehälle och hushållsutgifter. Det kan till exempel röra sig om utgifter för livsmedel, kläder, skor, fickpengar, fritidsaktiviteter, TV, telefon eller möbler.

Om du vill ansöka om att bli familjehem ska du veta att det är utmanande uppdrag som ger mycket tillbaka. Du får möjlighet att hjälpa någon som verkligen behöver din hjälp. NEB-teamet finns också alltid nära till hands för stöd, råd och hjälp.

Vad vi arbetar med

Vi jobbar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg. De som jobbar hos oss är sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulenter och beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Dessutom samarbetar vi med läkare, terapeuter och psykologer.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli familjehem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om familjehem.

Eftersom de ungdomar som behöver placeras i ett familjehem har så olika bakgrunder, problem och behov behöver vi på NEB-teamet också familjehem med olika typer av livssituationer och bakgrunder. Bland våra familjer har vi stadsbor och de som bor utanför staden, ensamstående och par.

När ni anmäler intresse gör vi intervjuer för att lära oss om er egen uppväxt och erfarenhet om ungdomars utveckling. Efter att ni har blivit godkända ska ni gå en utbildning för att bli godkända av Socialtjänsten. Därefter kan ni få ett uppdrag om vi har en ungdom som behöver placeras och som matchar er profil.

NEB-teamet är ett litet företag. Vi samarbetar nära våra familjer och vi är alltid tillgängliga för stöd och frågor.

Vi anpassar alla placeringar till varje ung person som behöver stöd. Det kan till exempel handla om att anpassa tiden för stödet eller formen för boendet.

Alla vore boenden hanterar både lättare och svårare problem. Innan vi godkänner ett familjehem kartlägger vi familjen enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Dessutom gör vi en ny kartläggning när familjehemmet tar emot en ny placering. Våra familjehem tar bara emot placeringar genom NEB-teamet.

Akuta placeringar

Några av våra familjer tar emot akuta eller tillfälliga placeringar. Hos dessa familjer finns alltid en vuxen hemma på heltid. Vissa av dessa placeringar leder sedan vidare till permanenta placeringar.

På NEB-teamet har vi sociologer med lång erfarenhet som stöttar och ger råd till våra familjehem. Våra konsulters uppdrag är ge råd om hemvård och stötta i pågående processer samt att, tillsammans med familjehemmen, utarbeta konstruktiva strategier för att uppnå framtagna målsättningar. Familjehemmen har även kontinuerliga möten med personalen på NEB-teamet samt möten med psykoterapeuter. Familjehemmen träffar också ofta varandra för att utbyta erfarenheter och ge stöd åt varandra.

Vi på NEB-teamet finns tillgängliga för våra familjehem dygnet runt, för stödsamtal, rådgivning eller annan hjälp. På NEB-teamet har vi också familjehem som är kompetenta att ta emot uppdrag med en tyngre omsorgsbörda, vilket kan ses som ett alternativ till institutionell vård. Även här finns alltid en vuxen hemma. Skillnaden mellan dessa hem och andra är att dessa familjehem får konsulthjälp oftare samt att den ungdom som har placerats också får ett gediget stöd. Detta stöd anpassas alltid till den individ som har placerats i vårt familjehem. Om behov finns tar vi in externa behandlare för att hjälpa den placerade.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Stödfamilj ersättning
Innehållsförteckning

Intresseanmälan

    Vuxna i hushållet

    Hemmaboende barn