Om NEB-Teamet

Bakgrund

NEB-Teamet startades i januari 2012 utifrån en syn och tanke att det finns individer som behöver skräddarsydda insatser. Vi ser alla individer som unika och så också dess problematik och behov av anpassade stöd- och omsorgsinsatser.

NEB-Teamet startades i januari 2012 utifrån en syn och tanke att det finns individer som behöver skräddarsydda insatser. Vi ser alla individer som unika och så också dess problematik och behov av anpassade stöd- och omsorgsinsatser.


Verksamhetsbeskrivning

Vi arbetar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg i familjehem, lägenheter eller eget boende. NEB-Teamet står för flexibilitet, individuella lösningar och därigenom skapas unika möjligheter för individen. Vi vill vara en verksamhet som utför sina uppdrag med kvalité istället för kvantitet. Målgruppen är individer med socialproblematik. NEB-Teamet har i sin verksamhet i olika delar. Tanken är att det ska finnas en möjlighet att under hela vårdkedjan få sina behov tillgodosedda genom en och samma verksamhet.


Vi erbjuder:

– Konsulentstödda familjehem (pojkar flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)
– Kraftigt förstärka familjehem (pojkar, flickor ålder 0-20 år, vuxna, förälder och barn)
Stödboende i form av boende i egen lägenhet med anpassat stöd genom kontaktmannaskap.
Boende för vuxna i egen lägenhet med anpassat stöd genom kontaktmannaskap.

NEB teamet har möjlighet att ta emot uppdrag med varierande vårdtyngd. I de ärenden där vårdtyngden bedöms högre, där den placerade har en mer omfattande problematik så har NEB teamet möjlighet att tillsätta extra resurser från den egna personalgruppen eller då det handlar om behandling externa aktörer som ytterligare komplement för att tillgodose individens behov.


Geografi

Vi finns i Stockholms län, Södermanlands län, Helsingborg, Umeå och Göteborg med omnejd. NEB teamet är därmed rikstäckande med Skåne i söder och Umeå i norr.


Personal

I vår personalgrupp finns: sjuksköterska, socionom, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulent, samt beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Samtliga har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen.

Vid behov har vi upparbetade samarbeten med psykolog, terapeut och läkare.

Om NEB-Teamet
Innehållsförteckning