Jobba hos oss

Familjehemskonsulent

Med stor kunskap om barn och deras rättigheter har familjehemskonsulenten en viktig uppgift att handleda, vägleda och stötta våra jour- och familjehem så de kan de kan ge den placerade individen vad som behövs för en positiv utveckling. Vi har hög tillgänglighet för våra familjer för att ge stöd då det behövs.

Som familjehemskonsulent är du med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjehem.

Du tar emot förfrågningar och gör matchningar mellan invid och familj.

Vid behov träffar och arbetar familjehemskonsulenten också med den placerade individen.

Familjehemskonsulenten förväntas ha god förmåga att samverka då denne fungerar som en samordnare i alla kontakter som rör den placerade. Familjehemskonsulenten är kontaktperson i förhållande till uppdragsgivaren genom att kontinuerligt under pågående uppdrag ha dialog med uppdragsgivaren och följa upp de uppdrag vi har.

Familjehemskonsulentens arbete utgår ifrån från vårt kontor men du har också stor möjlighet att arbeta hemifrån. Arbetstiden är flexibel och innebär ”frihet under ansvar” men utgår och planeras utifrån behoven de placerade individerna/familjerna. Obekväm arbetstid är en naturlig del av arbetet men ger också mycket frihet. Familjehemskonsulenten ska på anmodan kunna redovisa sin tid till verksamhetschef.

Beredskap utifrån verksamhetens behov ingår i familjehemskonsulentens uppdrag

Som familjehemskonsulent ingår att fortlöpande dokumentera de arbete som utförs i aktuella ärenden. Varje månad skriver familjehemskonsulenten delar av eller hela månadsrapporter.

Som familjehemskonsulent upprättar och reviderar du tillsammans med placerad individ, jour/familjehem, biologiskt nätverk och uppdragsgivare genomförandeplaner.

Som familjehemskonsulent följer du de policys, riktlinjer och den värdegrund som NEB-Teamet står för.

Du är i din roll som familjehemskonsulent mogen, ansvarstagande, en förebild och ekonomiskt ansvarsfull.

Som familjehemskonsulent har du en god initiativförmåga och du ser vad som behöver göras i dina ärenden. Du lyfter fram behov du ser hos individen/familjerna till verksamhetschef så att rätt stöd kan ges.

Du förväntas ha förmågan att arbeta enskilt men även tillsammans med kollegor form av kontaktpersoner.

Som familjehemskonsulent deltar du i handledning . Som en del i arbetet ingår att du vidareutbildar dig inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs.

Arbetets leds och fördelas av verksamhetschef.

Känner du att du att något av ovan tilltalar dig så tveka inte att höra av dig till någon av våra 

Versamhetschefer
Jessica Nyberg
0706195919
jessica@nebteamet.se

Jesper Sandahl
0706111141
jesper@nebteamet.se