Jobba hos oss

NEB-Teamet söker engagerad familjehemskonsulent!

Område: 
Småland, Skåne, Blekinge 

Vad kan vi ge dig?

Som anställd hos oss på NEB-Teamet får du vara en del av ett engagerat, växande företag med hög kvalitetsnivå inom familjehemsvård. Du erbjuds ett mindre sammanhang där du som anställd har stor möjlighet till påverkan. Vidare stor flexibilitet vad det gäller din egen arbetssituation. 

Vad innebär rollen din roll som familjehemskonsulent?

Med stor kunskap om barn och deras rättigheter har du en viktig uppgift att handleda, vägleda och stötta våra jour- och familjehem så de kan de kan ge den placerade individen vad som behövs för en positiv utveckling. 

Du är med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjehem.

Du tar emot förfrågningar och gör matchningar mellan individ och familj.

Vid behov träffar du den placerade individen.

Du förväntas ha god förmåga att samverka då du fungerar som en samordnare i alla kontakter som rör den placerade. 

I ditt uppdrag ingår att fortlöpande dokumentera de arbete som utförs i aktuella ärenden. Varje månad skriver du månadsrapporter avseende arbetet med stödet till familjehemmen som delges uppdragsgivaren.

Du deltar kontinuerligt i uppföljningsprocessen tillsammans med uppdragsgivare placerad individ, jour/familjehem, biologiskt nätverk och uppdragsgivare.

Du följer du de policys, riktlinjer och den värdegrund som NEB-Teamet står för.

Du är i din roll som familjehemskonsulent mogen, ansvarstagande, en förebild och ekonomiskt ansvarsfull.

Du har du en god initiativförmåga och du ser vad som behöver göras i dina ärenden. 

Du lyfter fram behov du ser hos individen/familjerna till verksamhetschef så att rätt stöd/insatser kan ges.

Du förväntas ha förmågan att arbeta enskilt men även tillsammans med kollegor. 

Du deltar du i handledning enskilt samt med kollegor och familjehem. 

Som en del i arbetet ingår att du vidareutbildar dig inom de områden som du behöver komplettera din utbildningsbakgrund med för att möta de krav som ställs.

Vem är du?

Du har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.

Du har bred erfarenhet inom familjehemsvård, myndighetsvård eller annan erfarenhet/expertis arbetsgivaren finner relevant 

Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket, både i tal och skrift. 

Du har god vana av att dokumentera

Vi lägger stor vikt på vid dina personliga egenskaper så visa vem du är och vad du kan bidra med!

Din arbetstid?
Ditt arbete individanpassas utifrån vilket region du arbetar i. Stor möjlighet ges till att utgå och arbeta hemifrån.  

Arbetstiden är flexibel och innebär ”frihet under ansvar” men utgår och planeras utifrån behoven de placerade individerna/familjerna. 

Obekväm arbetstid är en naturlig del av arbetet men ger också mycket frihet Beredskapstjänstgöring ingår i ditt uppdrag

Läs mer om oss på

nebteamet.se 

Låter detta intressant? 
Kontakta oss på uppgifter angivna nedan alt via vår hemsida nebteamet.se

Övrigt:
Vi söker kontinuerligt personal över hela Sverige så även om området just nu ej passar dig välkommen att höra av dig då vårt behov i olika regioner ständigt ändrar sig. 

Vidare söker vi alltid timvikarier som kontaktpersoner kan stödja våra placerade individer inom olika områden (ADL, struktur, hälsa, träning, umgänge etc.)

Kontakt:

Verksamhetschefer
Jesper Sandahl
0706111141
jesper@nebteamet.se

Jessica Nyberg
0706195919
jessica@nebteamet.se

Info@nebteamet.se

Jobba hos oss
Innehållsförteckning