Hur blir man stödfamilj

Hur blir man stödfamilj är en vanlig fråga vi får. Först du ansöker om att bli stödfamilj så ska du veta att det är en stimulerande uppgift som både kräver mycket och ger åtskilligt tillbaks. Nämligen kommer du att hjälpa någon som du kan göra skillnad för. Likväl ska du inte vara rädd för att söka eftersom vi på NEB-teamet alltid finns nära till hands för stöd, råd och hjälp.

Ansök om att bli stödfamilj

NEB-teamet arbetar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg. Denna innebär att vi är ett engagerat team som består av sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulenter och beteendevetare. Dessa har alla en expertkompetens inom sina områden. Tillsammans samordnar vi verksamheten med läkare, terapeuter och psykologer för att den person som är i behov av stöd ska få den bästa möjliga omsorg.

Om oss

Våra sociologer stöttar familjehemmen och våra konsulter ger råd om hemvård och utarbetar strategier för att uppnå de målsättningar som har satts upp. Dessutom har hemmen även kontinuerliga möten med personalen på NEB-teamet samt möten med psykoterapeuter. Familjehemmen eller jourhemmen träffar också ofta varandra för att utbyta erfarenheter och ge stöd åt varandra.

Vi på NEB-teamet finns tillgängliga för våra familjehem, jourhem och stödfamiljer dygnet runt, för stödsamtal, rådgivning eller annan hjälp.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli stödfamilj hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om placerade barn och unga.

Eftersom de ungdomar som behöver placeras i ett hem har så olika bakgrunder, problem och behov behöver vi på NEB-teamet också familjer med olika typer av livssituationer och bakgrunder. Bland våra familjer har vi stadsbor och de som bor utanför staden, ensamstående och par.

När ni anmäler intresse gör vi intervjuer för att lära oss om er egen uppväxt och erfarenhet om ungdomars utveckling. Efter att godkänner er ska ni gå en utbildning för att bli godkända av Socialtjänsten. Därefter får ni ett uppdrag, såvida vi har en ungdom som behöver placeras och som matchar er profil.

NEB-teamet är ett litet företag. Vi samarbetar nära våra familjer och vi är alltid tillgängliga för stöd och frågor.

Vi anpassar alla placeringar till varje ung person som behöver stöd. Det kan till exempel handla om att anpassa tiden för stödet eller formen för boendet.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Hur blir man stödfamilj
Innehållsförteckning