Ansöka om att bli jourhem

Om du vill ansöka om att bli jourhem ska du veta att det är utmanande uppdrag som ger mycket tillbaka. Du får möjlighet att hjälpa någon som verkligen behöver din hjälp. Vi på NEB-teamet finns också alltid nära till hands för stöd, råd och hjälp.

Ett jourhem innebär att du tar emot en individ i behov av stöd under några månader eller akut.

NEB-teamet är rätta platsen att ansöka om att bli jourhem

Vi jobbar med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg. Vi är sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter, friskvårdskonsulenter och beteendevetare med fördjupad kompetens inom alkohol-drog och brottsförebyggande arbete. Dessutom samarbetar vi med läkare, terapeuter och psykologer.

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att bli jourhem hos oss.

Här kan du läsa om vad Socialstyrelsen skriver om placerade barn och unga.

Eftersom de ungdomar som behöver placeras i ett hem har så olika bakgrunder, problem och behov behöver vi på NEB-teamet också familjer med olika typer av livssituationer och bakgrunder. Bland våra familjer har vi stadsbor och de som bor utanför staden, ensamstående och par.

När ni anmäler intresse gör vi intervjuer för att lära oss om er egen uppväxt och erfarenhet om ungdomars utveckling. Efter att ni har blivit godkända ska ni gå en utbildning för att bli godkända av Socialtjänsten. Därefter kan ni få ett uppdrag om vi har en ungdom som behöver placeras och som matchar er profil.

NEB-teamet är ett litet företag. Vi samarbetar nära våra familjer och vi är alltid tillgängliga för stöd och frågor.

Anpassad verksamhet

Vi anpassar alla placeringar till varje ung person som behöver stöd. Det kan till exempel handla om att anpassa tiden för stödet eller formen för boendet.

Alla vore boenden hanterar både lättare och svårare problem. Innan vi godkänner en familj kartlägger vi familjen enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Dessutom gör vi en ny kartläggning när ett hem tar emot en ny placering. Våra hem tar bara emot placeringar genom NEB-teamet.

Några av våra familjer tar emot akuta eller tillfälliga placeringar. Hos dessa familjer finns alltid en vuxen hemma på heltid. Vissa av dessa placeringar leder sedan vidare till permanenta placeringar.

På NEB-teamet har vi sociologer med lång erfarenhet som stöttar och ger råd till våra hem. Våra konsulters uppdrag är ge råd om hemvård och stötta i pågående processer samt att, tillsammans med hemmen, utarbeta konstruktiva strategier för att uppnå framtagna målsättningar. Hemmen har även kontinuerliga möten med personalen på NEB-teamet samt möten med psykoterapeuter. Familjehemmen eller jourhemmen träffar också ofta varandra för att utbyta erfarenheter och ge stöd åt varandra.

Vi på NEB-teamet finns tillgängliga för våra familjehem, jourhem och stödfamiljer dygnet runt, för stödsamtal, rådgivning eller annan hjälp.

På NEB-teamet har vi också hem som är kompetenta att ta emot uppdrag med en tyngre omsorgsbörda, vilket kan ses som ett alternativ till institutionell vård. Även här finns alltid en vuxen hemma. Skillnaden mellan dessa hem och andra är att dessa familjehem får konsulthjälp oftare samt att den ungdom som har placerats också får ett gediget stöd. Detta stöd anpassas alltid till den individ som har placerats i vårt hem. Om behov finns tar vi in externa behandlare för att hjälpa den placerade.

Läs mer på vår sida för vanliga frågor och svar.

Ansöka om att bli jourhem
Innehållsförteckning