bli familjehem

JOUR OCH FAMILJEHEM SÖKES!

Vi söker er som har tid, engagemang och ledigt rum hemma. Kan tänka sig ta emot barn och/eller tonåringar som behöver ett tryggt hem att växa upp i.

Det finns barn och ungdomar som av olika orsaker inte kan bo i sin egen familj för en tid eller under många år. Orsaken till att de inte kan bo hemma kan vara många och olika. Ibland beror det på svårigheter hos föräldrar, i andra fall svårigheter hos individen själv eller en kombination.

Genom en liten verksamhet, hög tillgänglighet och nära samarbete med våra familjer så kan vi erbjuda ett gott stöd i pågående uppdrag.

  • Konsulentstöd
  • Tillgång till personal dygnet runt
  • Kontaktmannaskap
  • Extern handledning
  • Utbildning
  • Familjehemsträffar

Aktuellt just nu