Placering i lägenhet vuxen

Jour/akut/skydd

Vid behov av akuta placeringar av unga vuxna och familjer kan vi erbjuda boende i egen lägenhet med kvalificerat stöd utifrån behov. Vi skräddarsyr då tillsyn och omsorg med syfte att stabilisera och trygga.